Asszonyverés a zsidóságban
Asszonyverés a zsidóságban

untitled_design_6.png

Sokak számára talán meglepő lehet cikket olvasni arról, hogy a zsidó vallás vajon megengedi-e egy férfinek, hogy megüssön egy nőt (vagy hogy egy konkrétabb témát nézzünk, egy férjnek, hogy megüsse a feleségét). Ugyanis talán mindenki tudja, hogy az erőszak, főként a házasságon belüli erőszak sosem volt elterjedt a zsidóság körében (persze egyedi esetektől eltekintve, dehát egyedi esetek – bár mennyire szomorú is – de sajnos vannak).

Azonban talán ...

Milyen magas volt Ádám, az első ember?
Milyen magas volt Ádám, az első ember?

l-intro-1627966203.jpeg

Az első ember magassága sokak fantáziáját megmozgatta. Kétségtelenül különleges teremtményről van szó, hiszen a Biblia tanúsága szerint az első ember kezdetben kétnemű lény volt (erre utal a – fordításokban gyakran pontatlanul szereplő vers, mely szerint „[Isten] férfinak és nőnek teremtette őket” 1 ), ráadásul nem kevesebb, mint 930 esztendőt élt 2 , így jogos lehet az érdeklődés arra vonatkozólag, hogy vajon milyen magas volt Ádám és hogy ...

Tényleg 36 igaz ember tartja fenn a világot?
Tényleg 36 igaz ember tartja fenn a világot?

_-36-300x220.jpeg

Talán az egyik legismertebb zsidó legenda – már csak azért is, mert számos zsidó téműjú filmben és könyvben megjelenik – hogy van a világon harminchat igaz ember, akik miatt Isten mindenképpen fenntartja a világot, azaz ha úgy tetszik, akik vállukon viszik a világ terheit.

 Azt már kevesebben tudják, hogy honnan ered ez a legenda mert persze bebizonyítani annak igazát lehetetlen vállalkozás.

Egy rabbim még a jesiva években egyszer azt mondta, mikor a ...

Miért tartják a hagyományos zsidó esküvőt szabad ég alatt?
Miért tartják a hagyományos zsidó esküvőt szabad ég alatt?

historic_chabad_orthodox_jewish_wedding_in_times_square_manhattan_new_york_nyc_photo_by_chaim_schvarcz_6.jpeg 

Aki járt már hagyományhű zsidó esküvőn annak feltűnhetett, hogy a chupa, azaz az esküvői baldachin, mely tulajdonképpen egy négy oszlop által tartott sátorszerű, ideiglenes építmény szabad ég alatt van.

Ez a szokás évszázadokra nyúlik vissza az európai közösségekben és tipikusan olyan, amely előbb kezdett gyakorlatban megvalósulni és később igyekeztünk megfejteni a szokás okát.

Mose Iszerlis rabbi, a híres Remá (Krakkó, 1530-1572) szerint az ...

Fogamzásgátlás zsidó módra
Fogamzásgátlás zsidó módra

_0053_jpg.jpg

Korábbi írásomban a zsidó vallás abortusszal kapcsolatos véleményét ismertettem, most egy hasonlóan megosztó, gyakran feltett és sokakat érintő kérdést járok körül, a fogamzásgátlásét. A témával kapcsolatos jogi viták szinte mindegyike azzal foglalkozik, hogy lehet-e figyelmen kívül hagyni a zsidó vallás alábbi két alapelvét: 

A házasság, utódnemzés, gyermekvállalás bibliai parancsolat

A céltalan „magvesztés” tilos.

Mivel a ...

Mit mondanak a zsidók az abortuszról?
Mit mondanak a zsidók az abortuszról?

1920_pexels-cottonbro-647374264.jpeg

Az abortusz kérdése talán az egyik legérzékenyebb téma a közéletben és a politikában egyaránt. Ahogy az gyakran előfordul, a zsidóság álláspontja meglehetősen árnyalt, és nem feltétlenül illeszkedik sem a teljesen abortuszpárti, sem pedig az abortuszt teljesen elutasítók álláspontjához.

Az abortuszra vonatkozó első utalás Mózes első könyvében található, amikor Isten Noénak és leszármazottjainak megtiltja a gyilkosságot:

„Aki ember vérét ...

Mikor jön el a Messiás?
Mikor jön el a Messiás?

1280px-chabad_mashiach_flag_svg.png

A Messiás, azaz a végső megváltást elhozó király érkezése a zsidó történelem egyik nagy rejtélye. A Talmud szerint Jákob a halálos ágyán fekve szerette volna gyermekeinek elárulni a Messiás érkezésének időpontját, de Isten éppen abban pillanatban elvette el tőle ennek próféciáját. 1

Úgy tűnik tehát, hogy Isten azt akarta, hogy a Messiás érkezésének időpontja rejtély maradjon. Természetesen anélkül azonban, hogy a Megváltó eljövetelének ...

Mit kell tudni Gog és Magog háborújáról?
Mit kell tudni Gog és Magog háborújáról?

gog-magog-map.jpeg

Gog és Magog azokra az ellenségekre utal, akik ellen Isten apokaliptikus háborút fog vívni a messiási korszak hajnalán. A zsidó filozófiában ugyanis a messiási kort egyfajta fájdalom, szenvedés előzi meg, hasonlóképpen, ahogy a mondás tartja, a pirkadat előtt van a legsötétebb.

A rabbinikus irodalom ezt a jelenséget egy másik allegorikus képhez, a gyermek születése előtti fájdalomhoz hasonlítja és a „Messiás szülési fájdalmának” nevezi.

Gog és ...

A pápa, aki kinyomtatta a Talmudot
A pápa, aki kinyomtatta a Talmudot

babylonian_talmud_daniel_bomberg_1519-1523.jpeg

Ugyan ki gondolná, hogy volt idő, amikor a Talmudot a katolikus egyház vezetőjének címezték? A kérdés nem is annyira elképzelhetetlen, mint amilyennek tűnik, ugyanis a Talmud legelső nyomtatott kiadását valóban X. Leó pápának szentelték, aki 1513-tól 1521-ben bekövetkezett haláláig foglalta el a Szentszék trónját.

A Talmudot, a zsidó rabbinikus irodalom alapművét, mind a 2711 oldalnyi szöveget (és akkor még az ezernyi-féle kommentárt nem is említem) ...

A zsidók és a sakk másfél ezer éves románca
A zsidók és a sakk másfél ezer éves románca

bnxx3658511.jpeg

A sakkjáték minden bizonnyal Indiából származik, kialakulását a polgári időszámítás utáni 6. századra teszik, és több más, akkoriban népszerű társasjátékból nőtte ki magát. A sakk legvalószínűbb elődje az indiai csaturanga játék - e szanszkrit név jelentése "négy részből álló sereg", és egy epikus csatát idéz fel, amelyet a Mahábhárata című indiai eposzban írtak le. A játék Indiából északra, Perzsiába vándorolt, ahol a királyfigura ...

Zsidó álom
Zsidó álom

f130716ys16-1-e1373957175421.jpeg

Az álmok rejtélye évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget, a különböző kultúrák más és más súlyt és jelentőséget tulajdonítanak az álmoknak.

A Biblia szerint az álmok tartalmazhatnak Istentől jövő kinyilatkoztatásokat, mint Jákob, József és a fáraó álmaiban Mózes első könyvében. A próféciák leggyakrabban– írja a Tóra 1  – álomban jelennek meg.

A Talmud szerint az álom egyfajta prófécia is lehet, sőt, a Talmud azt is tudni véli, ...

Ősi mezőgazdasági törvény, mint a környezetvédelem szlogenje
Ősi mezőgazdasági törvény, mint a környezetvédelem szlogenje

ex23-harvest.jpeg

Esti tanulókörünk egyikében érkezett egy kérdés a zsidó mezőgazdasági törvények egyik legalapvetőbbjével, a smita -évvel kapcsolatban, így talán időszerű ezt az ősi, tórai törvényt alaposabban megvizsgálni.

A Tóra (Mózes öt könyve és a biblia más könyvei, illetve a hozzájuk tartozó rabbinikus irodalom) számos törvényt fogalmaz meg a mezőgazdaságot illetően. Ezen törvények legtöbbje kizárólag a Szentföldre vonatkozik és azt hivatott előírni, ...

Mi köze a zsidóknak a joghurthoz?
Mi köze a zsidóknak a joghurthoz?

health-benefits-kefir-1296x728-feature.jpeg

A joghurt kétségtelenül az egyik legnépszerűbb tejtermék, melyet évezredek óta fogyasztanak mindenhol a világon. Kevesen tudják, hogy a zsidók milyen fontos szerepet töltöttek be a joghurt népszerűsítésében.

A Tóra leírása szerint Izrael, a Szentföld „tejjel mézzel folyó ország” (2Mózes 3:8), mely kifejezésben a „méz” szó a rabbinikus irodalom szerint datolyamézet, pontosabban datolyalekvárt jelent. Azonban ami még ennél is érdekesebb, hogy ...

Mit jelent a válás a zsidó vallásjog szerint?
Mit jelent a válás a zsidó vallásjog szerint?

_-_-300x200.jpeg

A válás nem jó dolog. A zsidó hagyomány ezért megengedi ugyan, de nyilvánvalóan nem ösztönzi. Mózes ötödik könyve szerint: „Ha valaki feleséget vesz magának és férjévé lesz, akkor lesz, ha nem talál az kegyet szemeiben, mert talált rajta valami szemérmetlen dolgot és ír neki válólevelet, kezébe adja és elküldi házából...” 1

Ennek megfelelően, mind a mai napig, a válási procedúra végét az jelenti, ha a férfi a nő kezébe ad egy válólevelet ...

Adakozzunk, de hogyan?
Adakozzunk, de hogyan?

tzedakah-poor-beggar.jpeg

Sajnos van még mit tanulnunk az adományozás terén. Sokan ódzkodnak a jótékonykodástól, mások bizalmatlanok azokkal szemben, akik adományaikat elfogadják esetleg kezelik, de akadnak olyanok is, akik nem érzik a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, azt, hogy a vagyon nem csak lehetőség, de felelősség is.

Az adományozás természetesen nem csak a jómódúak kötelessége annál is inkább, mert nem csak anyagilag lehet támogatni egy rászorulót vagy egy ...

A zsidó hittételek dalban elmesélve
A zsidó hittételek dalban elmesélve

tefillin-chabad-judaism-synagogue-dnepropetrovsk-torah-talmud-hasid-lubavitch.jpeg

Számos liturgiai elem közül, melyek csodálatos verselésbe fogalmazza a zsidó imák elemeit, kiemelkedik egy középkori dal, amely a zsidó vallás hittételeit foglalja össze ritmusos formában.

A zsidó vallás hittételeit, azaz, hogy miben kell hinnie egy zsidó embernek, számos rabbi összefoglalta a Biblia és a Talmud alapján. Közülük a leghíresebb Mose ben Maimon rabbi (1138-1204) a híres Maimonidesz, avagy ahogy a rabbinikus irodalomban nevének kezdőbetűi ...

Bukott angyalok?
Bukott angyalok?

bf335a1bc9ee48d04db18bcd257465cf.gif

Közvetlenül Noé történetének elbeszélése előtt a Tóra egy igen érdekes, és nehezen érthető történetet ír le:

„És történt, midőn az emberek sokasodni kezdtek a föld színén és leányaik születtek, látták Isten fiai (bné Elohim) az ember leányait, hogy szépek azok és vettek maguknak feleségeket mindazok közül, akiket választottak. De mondta az Örökkévaló: Ne maradjon szellemem az emberben örökké, mivel ő test is; azért legyenek napjai ...

Zsidók és a piercing
Zsidók és a piercing

86-eletkep-ink-man-tattoo-studio-budapest-tetovalas-kozos.jpeg

Korábban már írtam arról, hogy miként vélekedik a zsidóság (pontosabban a zsidó vallás) a tetoválásról, most ideje szemügyre venni egy másik, manapság igen népszerű témát, a testékszerek kérdését. Miközben a tetoválás egyértelmű tórai tiltás alá esik, a testékszerek (piercing) szempontjából a vallásjog lényegesen megengedőbb, bár fontos szempontokat ez esetben is mérlegelni kell.

(Disclaimer: Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy jelen írás ...

A Meghökkentő mesék írójának kései antiszemitizmusa
A Meghökkentő mesék írójának kései antiszemitizmusa

cultura-roald-dahl-dogs.jpeg

Gyerekkorom egyik kedvenc írója minden kétséget kizáróan a Meghökkentő mesék, a Charlie és a csokigyár és még ki tudja hány könyv szerzője, Roald Dahl volt. Írásai mai napig szórakoztatnak, alkalomadtán még idézek is belőlük. Rajongásnak csak túlzással nevezhető elismerésemet aligha viszonozta volna az 1990-ben meghalt norvég származású, de Walesben született és angolul író szerző, ha tudta volna, hogy valahol Budapesten egy zsidó kisfiúra nagy ...

Hogyan lett Jeruzsálem a judaizmus legszentebb városa?
Hogyan lett Jeruzsálem a judaizmus legszentebb városa?

jerusalem.jpeg

Azt mindenki tudja, hogy Jeruzsálem mindhárom monoteista vallás, a zsidóság, a kereszténység és az iszlám szent városa, és talán azt is, hogy e három vallás közül a zsidóság tartja a legfontosabbnak ezt az ősi települést.

A Biblia (zsidóság lévén kifejezetten és csak az Ószövetség) nem kevesebb, mint 828 alkalommal említi Jeruzsálemet (660 alkalommal Jeruzsálem, további 158 alkalommal Cionként, ami Jeruzsálem egyik neve és gyakori szinonimája).

...

A zsidók és a fokhagyma
A zsidók és a fokhagyma

3812.jpg

A fokhagyma és a zsidók kapcsolatának története régi időkre nyúlik vissza. Mert ugye ki ne szeretné ezt a Közép-Ázsiából származó növényt annak erős, mégis kellemes ízéért?

A zsidók, mint bárki más, nagyon szerették a fokhagymát. Olyannyira, hogy egyiptomi kivonulást követő negyven éves sivatagi vándorlás során nem egy alkalommal förmedt rá a nép Mózesre, hogy ugyan miért is vezette ki Isten Izrael gyermekeit Egyiptomból.

„Emlékezzünk a ...

Majd' száz év kellett egy jiddis dalnak a világhírhez
Majd' száz év kellett egy jiddis dalnak a világhírhez

10_romanvishniac-1024x640.jpg

T.G.E. barátomnak ajánlom

Sok jiddis nyelvű dal van, melyek vidámságukkal, vagy éppen szívbemarkoló melódiájukkal meghódították a világot, de talán nincs még egy olyan dal, mint az Oyfn Pripetshik (vagy jiddis leírásban: אויפן פריפעטשיק), amely egyszerre keserű és édes, szomorú és mégis reményt keltő.

A dalt, amely ugyan a 20. század elején született csak a 90-es években ismerte meg e jiddis kultúráról korábban nem tudó világ, főként ...

Az első izraeli női pilóta
Az első izraeli női pilóta

yaelrom_g.jpg

Yael Romnak hívták az izraeli légierő első női pilótját. Életútja azonban nem csak a nők számára példaértékű.

Yael Rom Yael Finkelstein néven látta meg a napvilágot 1932-ben, Tel-Avivban. Miután 1950-ben befejezte a középiskolát, szinte azonnal beállt katonának az akkor fennmaradásáért küzdő fiatal zsidó állam szolgálatára. 29 társával együtt Romnak sikerült átmenni a légierő szigorú vizsgáján, osztályában másodikként végzett, kiváló ...

Képzeld, a pazarlást tiltja a Biblia!
Képzeld, a pazarlást tiltja a Biblia!

article-2115405-122f88c9000005dc-824_1024x615_large.jpg

A háláchá , a zsidó vallásjog kifejezetten tiltja a pazarlást. A bál táschit , „ne pusztíts” parancsát a zsidó bölcsek kifejezetten a felesleges pazarlás tilalmaként értelmezik:

„Ha ostromolsz egy várost hosszú időn át, harcolván ellene, hogy bevedd azt, ne pusztítsd el fáját, fejszét emelvén rá, mert ehetsz róla, de ki ne vágd azt, mert ember-e a mező fája, hogy ostrom alá jusson előtted? Csak azt a fát, melyről tudod, hogy nem gyümölcsfa, azt ...

Aki feltámasztotta a héber nyelvet
Aki feltámasztotta a héber nyelvet

1200px-portrait_of_eliezer_ben-yehuda_cropped.jpg

A történelemben még nem fordult elő olyan, hogy egy nyelv, mely több, mint két évezreden át szinte tetszhalott volt és a rituálé illetve a tudomány nyelveként funckionált, feltámadjon, újjáéledjen és megújuljon, hogy ismét elfoglalhassa helyét a modern, beszélt nyelvek közt.

Több mint 3000 évvel ezelőtt, amikor a zsidó nép megérkezett Józsué vezetésével a Szentföldre, héber lett a nemzeti nyelv. A nyelv, amellyel, a rabbinikus hagyomány szerint, Isten ...

Imádkozzunk-e a kormányért?
Imádkozzunk-e a kormányért?

magyar_izraeli_rendezveny.jpg

Vallásgyakorlásunk, hitünk és az állam jóléte közti egyensúly fontosságának felismerése nem modern vívmány. 

Az első jeruzsálemi Szentély polgári időszámítás előtt 425-ös leromolását követően a zsidó közösség felismerte, hogy sorsa elválaszthatatlanul kötődik azoknak az államok jólétéhez, amelyekben élnek, és az azt vezető királyok és kormányok erkölcsi minősége nagyban befolyásolhatja életüket. Jirmijá (Jeremiás) próféta így írt ...

Ki tudja miért törnek poharat a zsidó esküvőkön?
Ki tudja miért törnek poharat a zsidó esküvőkön?

_mg_5878-edit.jpg

Aki volt már zsidó esküvőn, vagy egyszerűen csak látta a Hegedűs a háztetőn vagy az Idegen közöttünk című filmeket, biztos felfigyelt arra a szokásra, hogy az esküvői baldachin alatt tartott szertartás végén a vőlegény lábával összetapos, összetör egy üvegpoharat. (Nem kell megijedni, a pohár be van csomagolva vastag damaszt szalvétába vagy alufóliába, emberemlékezet óta nem történt baleset e szép és ősi szokás gyakorlásakor.)

A szokás már a ...

Amikor George Washington levelet küldött a zsidóknak
Amikor George Washington levelet küldött a zsidóknak

20181107-114239-feature_touro.jpg

1790. augusztus 17-én Moses Seixas, a Kahal Kadosh Yeshuat Israel gyülekezet, ismertebb akkori nevén a Rhode Island-i Newport héber kongregációja, levelet írt George Washingtonnak, üdvözölve az Egyesült Államok újonnan megválasztott első elnökét a városba tett látogatása alkalmából. Newport városát jelentősen megviselték a háborús évek, több száz lakos menekült el. A britek veresége után a Toryk szintén elhagyták a várost, Newport korábbi gazdasága ...

Népszerű zsidó babonák
Népszerű zsidó babonák

evileye1-1200x800.jpg

A zsidó vallás szigorúan tiltja a boszorkánykodás minden formáját.

Erre a Tóra két helyen is felhívja a figyelmet: „Varázslónőt ne hagyj életben.” 1 Más helyen azt olvassuk: „Ha te bemész az országba, melyet az Örökkévaló, a te Istened ad neked, ne tanulj cselekedni ama népek utálatai szerint. Ne találtassék benned, aki keresztülviszi fiát vagy leányát a tűzön, varázsló, időjós, kígyóigéző és kuruzsló; se bűvölő, se szellemidéző és ...

Vita egy zsidó ima lehetséges keresztény eredetéről
Vita egy zsidó ima lehetséges keresztény eredetéről

saint_peter_and_saint_paul_mg_0036-2.jpg

Miközben a zsidó imakönyv számos költeménye nyűgözheti le azt, aki elmélyed a szövegben, a szombat és ünnep reggeleken mondott Nismát kol Cháj kezdetű költemény azonban különösen szépen megfogalmazott ima, mely pazar héber nyelven dicséri az Örökkévaló Istent.

A Nismát dicshimnusz első része magyar fordításban a következő (persze még a legjobb fordítás sem adja át az eredeti héber csodálatos szavait, de az ima hangulata jól érezhető így is):

...

Sípuccai dosszié 18.
Sípuccai dosszié 18.

Gondtalanul gördült ujjam Facebook oldalam hírfolyamán, amikor olyat láttam, amit jobb lett volna ha ember szeme nem lát.

Ugyanis a Kibic.hu című mértékadó progresszív zsidó híroldal arról írt, hogy a Bét Orim nevű reform zsidó közösség tízrészes zsidóságismereti alapkurzust indít. Bár ez önmagában is megmosolyogtató, mégsem érne annyit, hogy klaviatúrát ragadjak.

Amire felkaptam a fejem azonban, hogy a tanfolyam levezetésére Vári György neológ ...

Ki érdemes Heisler pardonjára?
Ki érdemes Heisler pardonjára?

magyarnarancs.jpg

Meg kell hagyni Heisler András jól nyomja a kincstári dumát. Szinte szó szerint ugyan azt mondja minden nyilatkozatában, fogalmazhatnék úgy is: ha egy interjút olvastál Heislerrel, mindegyiket olvastad.

A 24.hu-n megjelent kibeszélőjében is elhangzott a már unalomig ismételt szöveg: „Még a barátaink is gyakran elfelejtik, hogy a Mazsihisz egy felekezet, és nem ellenzéki párt. Nem pártos lövészárokharcban kell jeleskednünk, hanem értékeink ...

Sípuccai dosszié 17.
Sípuccai dosszié 17.

Napok óta gondolkozom azon, hogy mit kezdjek a 24.hu, az EMIH csengelei vágóhídjáról írt cikkével. Azt tartottam bölcsnek és logikusnak, hogy en block ignorálom, mondván: „nincs itt semmi látnivaló, tessenek továbbfáradni!”

Hogy miért? Na nem azért, mert nincsenek a cikkben részigazságok, mert persze vannak. Hanem azért, amit a cikk maga is elismert, nem állítják, hogy 2020-ra nem lehet működési nullszaldós az üzem, így tehát az egész hiszti ...

A legegyszerűbb, legvidámabb és talán legismertebb zsidó dal
A legegyszerűbb, legvidámabb és talán legismertebb zsidó dal

f130814yn039.jpg

G.J. kedves olvasómnak (is) ajánlom.

Ha van egy zsidó dal, amelyet zsidók és nem zsidók egyaránt ismernek, az minden bizonnyal a Hává Nágilá (הבה נגילה), amely héberül azt jelenti „örüljünk”. Bár a dal eredetét homály fedi, a modern Izrael állam megalakulásától elmaradhatatlan kísérője a zsidó esküvőknek, bár és bát micváknak, zsidó és nem zsidó kulturális események szerte a világon. Rövid szövegével és egyszerű, mégis jellegzetes ...

Amit a zsidó számmisztikáról feltétlenül tudni kell
Amit a zsidó számmisztikáról feltétlenül tudni kell

1_1_1.jpg

Gematriá, a zsidó számmisztika a héber betűk számértékéből levezett tudomány, melynek segítségével a Tóra, (szűkebb értelemben Mózes öt könyve, tágabb értelemben a teljes Biblia és a hozzá tartozó rabbinikus irodalom és hagyomány, mint a Misna és a Talmud) első olvasatra, de még esetleg alapos vizsgálatra sem látható misztikus „arcát” tárhatjuk fel.

A gematriában minden héber betű számértékkel rendelkezik (például alef = 1, bét = 2 stb.). ...

Sípuccai dosszié 16.
Sípuccai dosszié 16.

Nem tudom, hogy vajon Heisler András diplomáciai érzéke nem közelíti meg egy hároméves óvodásét, vagy az őt körülvevő „szakértői” csapat korlátolt értelmű, de bárhogy is legyen, sikerült ismét bebizonyítani, hogy a Mazsihisz vezetésének fogalma sincs mi is történik körülötte.

Miután egy, a miniszterelnöknek tulajdonított kijelentés egyértelműsítette a kormány rosszallását, amiért a Mazsihisz elnöke egy egyszerű sablon szöveggel intézte el az ...

Amit a két kőtábláról tudni érdemes
Amit a két kőtábláról tudni érdemes

unnamed_9.jpg

A két kőtábláról, melyet Mózes lehozott a Szináj-hegyről, miután Isten 40 napon át tanította őt a Tóra parancsolatainak értelmezésére nem sokat mond a Tóra (Mózes öt könyve).

„És odaadta Mózesnek, amint végzett azzal, hogy beszéljen vele, a Szináj-hegyén, a bizonyság két tábláját, kőtáblákat, írva Isten ujjával.” 1

Azonban a Talmud bölcsei elmesélnek néhány csodálatos dolgot ezektől a táblákról. Először is érdemes tudni, hogy a két ...

Örökletes-e a bűn?
Örökletes-e a bűn?

Á.L. barátomnak

829869-002.jpg

Gyakran merül fel a kérdés, és nem csak filozófusok körében, hogy vajon egyik nemzedék bűne terheli-e az utána következő generációkat. Vajon felelősek vagyunk-e elődeink esetleges bűneiért, vagy az egyes nemzedékekben történő eseményeket saját cselekedeteink eredményezik.

 A Tórában, a Biblia első könyveiben, egymásnak, legalábbis első olvasatra ellentmondó kijelentést olvashatunk:

„Ne ölessenek meg atyák a gyermekek miatt ...

Az isteni irgalom 13 tulajdonsága
Az isteni irgalom 13 tulajdonsága

moses-and-the-ten-commandments-gettyimages-171418029-5858376a3df78ce2c3b8f56d_1.jpg

Az aranyborjú súlyos bűne után Mózes felment Szináj-hegyre és könyörgött Istennek, hogy bocsásson meg a zsidó népnek. Miután könyörgéseit Isten elfogadta, Mózes úgy érezte, hogy eljött a kedvező idő arra kérni Istent, hogy adjon módot a zsidó népnek az irgalom megszerzésére, ha a jövőben újra bűnbe esnének. Magyarán árulja el, mi a hatékony módja annak, hogy Istentől bűnbocsánatért esedezzünk.

Isten egyetértett Mózessel, és azt mondta neki, ...

Sípuccai dosszié 15.
Sípuccai dosszié 15.

unnamed_8.jpg

Mielőtt valaki azt gondolná, hogy összehangolt támadás zajlik a sípuccai vezetés ellen, ki kell ábrándítsam. Egyszerűen arról van szó, hogy betelt a pohár és hosszú évek következetesen immorális és ostoba vezetése eredményeként a szekrényből kiömlő sitt lassan elborít mindent.

Persze sokkal könnyebb konteókat gyártva hibáztatni fűt és fát, mint ráébredni arra, hogy az a program, mely kizárólag az ellenséggyártásra lett felépítve és a ...

Az első nő, aki körbebiciklizte a Földet
Az első nő, aki körbebiciklizte a Földet

screen-shot-2020-07-07-at-3_50_37-pm.png

A zsidó származású Annie Cohen Kopchovsky világkörüli kalandja egy fogadással kezdődött. 1894-ben két bostoni úr abban fogadott, hogy nő nem képes körbekerékpározni a Földet kerékpárral. Ezt a bravúrt korábban csak egy férfi volt képes megcsinálni 1885-ben. Bár nem világos, mi motiválta Kopchovsky-t, akkor három hat év allatti gyermek édesanyját, de 1894. június 25-én mindenesetre elindult Bostonból, hogy kerékpárjával bejárja a világot. Tette nem ...

Sípuccai dosszié 14.
Sípuccai dosszié 14.

Két dolog hiányzik a sípuccában, a hitelesség és a zsidó szív. Pedig e kettőre igazán nagy szükség volna egy magát zsidó felekezetnek definiáló szervezetben. Hadd szóljak az utóbbiról.

A jelenlegi világi és vallási vezetés karöltve mostanra sikeresen zsidótlanította a sípuccát. A közgyűlési tagok majd fele nemhogy az ortodox vallási szabályok, de az azoknál lényegesen lezserebb neológ mérce alapján sem tekinthető zsidónak. A napokban feltörő ...

Szukot, a sátrak és az isteni gondviselés ünnepe
Szukot, a sátrak és az isteni gondviselés ünnepe

bs-sukkah-on-balcony-74031814.jpg

Az őszi zsidó ünnepek koreográfiája olyan tökéletes és olyan összetett, hogy bárki számára nyilvánvaló lehet, hogy azok rendeletei Istentől származnak és részei az örökkévalóság bonyolult tervének.

Miután két hete magunk mögött hagytuk ros hásáná t, az újévet, az ember teremtésének évfordulóját, mely napok fő üzenete, hogy Istent mintegy megkoronázva elfogadjuk és kijelentjük, hogy Ő életünk abszolút vezetője, a világ királya, az ...

Jom Kipur, a legfélelmetesebb, mégis legszeretetteljesebb nap
Jom Kipur, a legfélelmetesebb, mégis legszeretetteljesebb nap

1200px-maurycy_gottlieb_jews_praying_in_the_synagogue_on_yom_kippur.jpg

Talán azok is, akik nem ismerik behatóan a zsidó ünnepeket vagy a zsidó vallási szokásokat és törvényeket hallottak Jom Kipur ról, az engesztelés napjáról. Ezen a napon hívő zsidó emberek 25 át szigorú böjtöt tartanak (egy korty víz ivása is tilos) és imádkozunk, hogy Isten megbocsátsa bűneinket, hogy azután a tíz napja kezdődött új évet „tiszta lappal” kezdhessük.

A Tórában Isten megígérte, hogy ez a nap engesztelést szerez bűneink számára, ...

Ünnepi halál
Ünnepi halál

mind-after-body-death-works-scientist-claims-consciousness-still-functions.jpg

A múlt héten elhunyt Ruth Bader Ginsburg, amerikai alkotmánybíró halálának napja miatt sokakban felmerült a kérdés, hogy vajon van-e abban valami különleges, ha az ember ros hásáná kor, azaz a zsidó újévkor hal meg?

Az ember nem választja meg halálának napját, feltéve persze, ha nem követ el öngyilkosságot, amit persze szigorúan tilt a Tóra.

A Tóra azt írja Mózes halálakor „Mózes pedig százhúsz éves volt, mikor meghalt; nem homályosodott el a ...

Ros hásáná, mint viszonyítási pont
Ros hásáná, mint viszonyítási pont

image_ashx.jpeg

Ros hásáná , a zsidó időszámítás szerinti újév, az ember teremtésének évfordulója, idén e hét péntek estéjén lépünk át az 5781-es esztendőbe és veszi kezdetét a két napon át tartó ünnep. Ugyan ez a nap az ember teremtésének évfordulója, egy másik jeles bibliai esemény is köthető ehhez Tisré hónap első napjához, ekkor igyekezett ugyanis Ábrahám Isten parancsára feláldozni Izsákot. „Vedd csak a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, ...

Mióta vannak angyalok?
Mióta vannak angyalok?

54609080990100490319no.jpg

Két vélemény van a midrás irodalomban azzal kapcsolatban, hogy mikor teremtette Isten az angyalokat.

Rabbi Jochánán szerint a teremtés második napján, erre utal a Zsoltárok egyik verse: „palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. Az angyalokat tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává.” 1

Rabbi Jochánán szerint az égi és földi vizek elválasztása után teremtette tehát Isten az angyalokat.

 A midrás ...

Célegyenesben a zsidó újév előtt
Célegyenesben a zsidó újév előtt

A zsidó újév szokásai hűen tükrözik az ünnep mondanivalóját, mely -- ellentétben a világi újévvel, amely az önfeledt ünneplésre helyezi a hangsúlyt -- sokkal inkább az önvizsgálatról, tetteink és viselkedésünk értékeléséről szól.

Nem tervezhetünk és nem építhetünk jövőt anélkül, hogy tanulnánk a múlt hibáiból és őszintén szembe néznénk korábbi önmagunkkal.

Ez a fajta önvizsgálat és jobbító szándék szimbolikusan ugyan már egy ...

Négy gyakori (zsidó) kérdés a szexualitásról
Négy gyakori (zsidó) kérdés a szexualitásról

depositphotos_55442431-stock-photo-please-do-not-disturb-on.jpg

Mint arról korábban írtam a zsidó vallás nem csak reprodukciós céllal tekint pozitívan a szexualitásra.

A Talmud, és ennek megfelelően a zsidó vallásjogi kódexek, így a Sulchán Áruch is, nemcsak előírja a férjnek, hogy köteles rendszeres intim együttlétet biztosítani felesége számára, de azt is elrendeli, hogy a nemi együttlét az asszony számára is jelentsen szexuális örömöt és kielégülést. Olyannyira így van ez, hogy a cölibátus intézménye, ...

Sípuccai dosszié 13.
Sípuccai dosszié 13.

heisler_kunos_07_10.jpg

Dúl a demokrácia a sípuccában. Az ősdemokrata demokraták, akik lépten-nyomon demokráciát hangoztatnak ismét elégtelenre vizsgáztak demokráciából.

Meglepődni persze nem kell, hiszen az átkos rendszer kisebb-nagyobb megszakításokkal távozott csak a Síp utcai székház sokat látott falai közül.

Most azonban átléptek egy Rubicont amikor is kirúgták azt a Róna Tamást, aki évekig tűrte az ellene folyó diszkreditálást és megelégelve, hogy a heisleri ...

Sípuccai dosszié 12.
Sípuccai dosszié 12.

Újra Heisler András vezetheti a Mazsihiszt | Világgazdaság

Aligha lehet olvasni annál viccesebbet, mint amikor a sípuccai vezetés felháborodik egy Facebook oldal (nem mondom meg melyik, úgyis tudja mindenki) által előcitált vádak ellen, miközben korábban maga üzemeltetett hasonlót.

Visszanyalt a fagyi, ahogy mondják, és a heisleri vezetés végképp kiakadt. Összehangolt támadást sejt az utóbbi hetek rendre kipattant botrányai mögött, melyekre már az országos (nem-zsidó) sajtó is felfigyelt.

Pedig a Róna ügy, az ...

Gábor György és Júda oroszlánja
Gábor György és Júda oroszlánja

Rémlik mintha írtam már volna Gábor György agymenéseiről. Annak ellenére tettem ezt, hogy személyesen nem ismerem a nagyrabecsült filozófust, habilitált egyetemi tanárt, az MTA Filozófiai Kutatóintézetének volt tudományos főmunkatársát, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát. Talán jobb is így.

Csak hát vannak olyan dolgok, melyeket még ennyi titulus és büszkeségre okot adó cím mellett sem illik mondani, pláne leírni, ...

Volt-e az első embernek köldöke?
Volt-e az első embernek köldöke?

1200px-tizian_091.jpg

B.T. barátomnak ajánlom

Talán sokan elgondolkodtak már azon, hogy vajon Ádám, az első ember rendelkezett az emberi test azon részével, melyen keresztül az édesanya táplálja hasában növekvő gyermekét? Ádámnak ugyanis nem volt édesanyja, Isten teremtette csodálatos módon, elvileg így köldökre sem igen volt szüksége.

Persze a kérdés ugyan úgy vonatkozhat az ujjlenyomatra, mely az anyaméhben észlelhető nyomás következményeként jön létre.

A ...

Mire szolgál a piros fonal az emberek csukóján?
Mire szolgál a piros fonal az emberek csukóján?

alg_madonna_kaballah.jpeg

Biztosan sokan látták már, hogy számos ember, zsidó és nem-zsidó, csuklóján piros fonalat, mintegy karkötőt visel. Ha valaki jár Izraelben, gyakran tapasztalhatja, hogy például a Siratófal felé igyekezve majd minden sarkon ül valaki, aki némi adományért cserébe piros fonalat tesz az ember kezére. De vajon mi ez a szokás, mi a jelentése és miért lehet, hogy ortodox zsidók, akik bizony igen sokat adnak a zsidó vallás törvényeinek és hagyományainak ...

Az első zsidó Miss America
Az első zsidó Miss America

miss-america_vert-8b259ad4379d1752b7dcf446d070822a7fd4e6b4-s800-c85.jpg

Bess Myersont 1945-ben választották Amerika szépévé, ezidőtájt Európa lángokban állt és az antiszemitizmus az Egyesült Államokban is csúcson volt.

Mindennek ellenére Myerson azóta is az első és egyetlen valaha volt zsidó származázú Amerika szépe, történetéről nemrég David Around készített filmet a szépségverseny 75 évfordulójának alkalmából.

Myerson 1924-ben Bronxban született szegény családban orosz bevándorló szülőktől. Két testvérével ...

Sípuccai dosszié 11.
Sípuccai dosszié 11.

952_01-konigwagner-rumbach-0842.jpg

Biztosan a önök életében is volt már olyan, hogy vártak valamit és amikor megjön, azon sopánkodtak, hogy bárcsak soha ne jött volna. Én így vagyok a Rumbach zsinagóga marketing koncepciójával és azzal a nagy dobással, akivel a sípuccai nevettetők végleg meg kívánják gyalázni az ország talán egyik legszebb és jobb sorsa érdemes zsinagógáját.

Évekig vártunk hiába arra, hogy megtudjuk, mégis mit terveznek a sípuccai kontárok ezzel a pazar épülettel, ...

Tavaszi domb a Földközi-tenger partján
Tavaszi domb a Földközi-tenger partján

image_4.jpg

Tel Aviv városát 1909 április 11-én néhány tucat család alapította egy Jaffo városa melletti területen, melynek neve korábban Áchuzát Bájit (kastély) volt. Tel Aviv (tavasz dombja) név találó a mindig napos, sivatagi dűnékre, ahonnan a Földközi-tenger csodálatos látványában gyönyörködhet az érdeklődő.

Az alapító 66 család a földterület felosztását sorshúzással oldotta meg, Akiva Árje Weiss, a sorshúzást lebonyolító vezető 66 szürke és 66 ...

Sípuccai dosszié 10.
Sípuccai dosszié 10.

 

sip12-2.jpg

Ritkán volt olyan mozgalmas hét a sípucca háza táján, amilyen múlt héten volt. pontosabban ha jobban belegondolok, mostanában nem is olyan ritkán. De a héten történt valami, amihez hasonló reccsenés a sípucca becsontosodott őskövületi diktatúrájában régen volt. Egy álságos rezsim bukásának és ezzel párhuzamosan egy tisztulási folyamatnak láthatjuk ugyanis az első lépéseit.

Nem tagadom, büszke vagyok szerepemre ebben a kérdésben, mert kevesen ...

A Frigyláda csodái
A Frigyláda csodái

 

ark-of-the-covenant-legein2.jpgAligha volt a zsidó népnek szentebb tárgya a Frigyládánál, melyet Isten parancsára Mózes készíttetett a Szináj-hegyi kinyilatkoztatás után, hogy abba helyezze a kőtáblákat, melyek az Isteni törvényt tartalmazták.

A csodálatos láda készítője Becálel volt, aki akácfából és aranyból, pontos instrukciók szerint munkálta ki ezt a jeles tárgyat. Hossza két és fél, magassága és szélessége 1,5 könyök (136,5cm x 81,9 x 81,9cm) volt. 1

A láda ...

Hogy oldott meg egy hamisítatlan zsidó étel számos problémát?
Hogy oldott meg egy hamisítatlan zsidó étel számos problémát?

psgq10106599.jpg

A töltött halról, azaz jiddis nevén a gefilte fish ről lesz szó, ez ugyanis az egyik legtradicionálisabb zsidó étel, talán sokan ismerik, de azt talán kevesebben, hogy ennek az ízletes ételnek létrejöttét két háláchikus (vallásjogi) dilemma késztette.

Kezdjük az elején. A Talmud és a hozzá kapcsolódó rabbinikus irodalom számos helyen említi, hogy sábátkor , szombaton, illendő halat (is) enni. Ennek számos oka van. Először is sábát kor a hús és a bor ...

Miért tanulják a zsidók a Talmudot?
Miért tanulják a zsidók a Talmudot?

350_29952.jpg

Mint arról korábban már írtam, a Talmud az i.sz. 7. században lezárt rabbinikus szöveggyűjtemény, mely az azt cca. Öt évszázaddal megelőző Misnát kommentálja és értelmezi, rendszerezve és gondolati egységekbe tömörítve azt a majd 1800 évig szájhagyomány útján tanult és tanított tananyagot, melyet Mózes, mintegy az Írott Tant, a Tórát (Mózes öt könyve, a héber Biblia első könyvei) magyarázandó hallott Istentől a Szináj-hegyen.

Az évszázadok ...

Sípuccai dosszié 9.
Sípuccai dosszié 9.

dscf8229_goldmarkterem-640x480.jpg

„Hé! El kéne határolódni!” – követelték egyre hangosabban FG ügyének nyomán a testületbe tömörült tagok. Elhatárolódni amúgy is neológus dolog, mondhatni hagyománya van. 

„Valaki mondja már meg, hogy honnan is rúgtuk ki a Hunyadi téri pópát!” – értetlenkedett az a neológus, aki finoman szólva sem rendelkezett a megboldogult Lőw Lipót értelmével és aki, ha kihozzák sodrából, nem átall megrángatni vagy megpofozgatni vitapartnerét, ami miatt ...

Mit mond a zsidó jog a szervátütetésről?
Mit mond a zsidó jog a szervátütetésről?

pexels-photo-3376790.jpeg

A modern orvostudomány számos létfontosságú szerv átültetésére képes, köztük vese vagy szív egyik emberből a másikba való áthelyezése életmentő lehet. De vajon mit mond a háláchá , a zsidó vallásjog a szervátültetésről, azaz miként tudjuk a Biblia és a Talmud örök törvényeit egy ilyen modern kérdésben alkalmazni. 

Számos vallásjogi témát érint a kérdés, köztük például azt, hogy vajon megengedett-e egy embernek, önszántából, túlzott ...

Mi a baja a Bibliának a pulykával?
Mi a baja a Bibliának a pulykával?

poultry-aarons-whole-turkey-1.jpg

A rövid válasz az, hogy semmi, hiszen a Biblia nem említi a pulykát. Nem is említheti, hiszen a pulyka nem volt ismert madár a bibliai időkben a biblia helyszínein. És ez maga a probléma. Ugyanis amikor a pulyka megjelent Európában a 16. században, amikor is spanyol gyarmatosítók behozták az amerikai kontinensről, a zsidók vakarták a fejüket és bizonytalanok voltak abban, hogy vajon kóser állat-e a pulyka vagy sem. Annál inkább érdekes a kérdés, mert a pulyka ...

Sípuccai dosszié 8.
Sípuccai dosszié 8.

mazsihiszripple.jpg

„Rúgjuk már ki végre a FG-t!” – hangzottak neológos visszafogottsággal, ám egyre hangosabban, a Hunyadi téri anticionista pópát megunt reverendások hangjai a sípucca folyosóin. Pontosabban nem a folyosókon, mert a folyosók azóta üresek, amióta azok az elvetemült szakállasok, azok a szektás, gyökértelen nemeléggémagyar lubavicsiak szétfertőzték Judapestet a koronavírussal. Erről amúgy maga az elnök készített minőségében a nyolcvanas éveket, ...

Egy zsidó örömünnep nagy "comeback"-je
Egy zsidó örömünnep nagy "comeback"-je

f090806mt07-1024x640.jpg

A zsidó bölcselet azt tanítja, hogy „minden a szerencsén múlik, még a Tóra tekercs [sorsa] is a frigyszekrényben” (Ávot deRábbi Nátán, Nászó 134:1). Márpedig ha mindennek a világon szüksége van szerencsére, azaz sosem lehet tudni, még a legjobb szándék mellett sem, hogy miként fognak elsülni a dolgok, úgy ez bizonyára igaz az ünnepnapokra is.

Több, mint 3332 évvel az egyiptomi kivonulás után, több,  mint 1300 évvel a Babilóniai Talmud lezárása ...

Horvátország zsidóságának rövid története
Horvátország zsidóságának rövid története

dubrovnik.jpg

Talán azért, mert éppen jól megérdemelt nyári vakációmat töltöm Horvátországban, úgy gondoltam érdemes egy pár szót szólni egyik déli szomszédunk zsidóságának történetéről, annál is inkább, mert a mai Horvátország területén, mely az Osztrák-Magyar Monarchia ideje előtt a Dalmácia és Szlavónia régióit is magába foglalta, bizonyítottan már a 7. században éltek zsidók.

A korbéli dokumentumok alapján azonban nehéz bármi konkrétumot megtudni, ...

Az utolsó utáni pillanatban sincs még minden veszve
Az utolsó utáni pillanatban sincs még minden veszve

tisha_be_av.jpg

Vannak olyan napok a kalendáriumban, melyeken amiatt, hogy korábbi történelmünkben számos szerencsétlenség történt, negatív erővel bírnak. Ilyen nap a héber naptár szerinti Támuz hónap 17-e, melyen számos a zsidó nép sorsát drasztikusan megváltoztató esemény történt.

Körülbelül 3333 éve, a polgári időszámítás előtti 1313-ban Mózes Támuz hónap 17-én jött le először a Szináj-hegy ről, kezében a két kőtáblával, melyre Isten maga véste fel ...

Mi lehet a déjà vu érzés bibliai és talmudi források alapján?
Mi lehet a déjà vu érzés bibliai és talmudi források alapján?

cognifit_mental_exercises.jpg

Vajon ki ne érezte volna néha, hogy ami egy adott pillanatban történik az korábban már megesett vele. Az érzést déjà vu-nek hívják és számtalan magyarázata lehetséges, noha tényleges bizonyításra egyik sem került.

Egyik teória, az ún. kettős pálya elmélet szerint az okozza, hogy az egyik szemünkből néhány ezredmásodperccel előbb érkezik a látott kép az agyba, mint a másikból. Több alkalommal hipnózis segítségével sikerült déjà vu-t produkálni ...

Harminchat igaz ember, akik fenntartják a világot              
Harminchat igaz ember, akik fenntartják a világot              

vayiera-3-abram-looking-at-sodom.jpg

Talán az egyik legismertebb talmudi gondolat szerint a világot legalább 36 igaz ember érdemében tartja fenn Isten. Ezek az igaz emberek, cádikok, minden nemzedékben megtalálhatók, így minden adott pillanatban biztosított a Föld fennmaradása.

A koncepciót már a Tóra első könyvében megismerjük, 1 mikor Ábrahám alkudozik Istennel, aki el akarja pusztítani a bűnös városokat, Szodomát és Gomorrát, mondván, hogy ha a városban vannak igaz emberek a bűnösök ...

Sípuccai dosszié 7.
Sípuccai dosszié 7.

ke_pernyo_foto_2020-07-06_11_49_10.png

Nem kell hozzá orvosnak lenni, hogy az ember tudja, kevés az olyan súlyos betegség, melyet ha nem kezelnek, az magától elmúlik. A legtöbb komoly nyavalya ugyanis, amennyiben időben nem állítják meg, burjánzik, erőre kap, és előbb-utóbb felemészti a testet, melyben éldegél és amelyet kiszipolyoz.

Aki ismer tudja, hogy gyakran ragadok fegyvert, ha olyasvalamit tapasztalok, mely véleményem szerint káros (lám, ez immár a hetedik dosszié a sípuccáról), azonban ...

Sípuccai dosszié 6.
Sípuccai dosszié 6.

siputca_3.jpg

Nem tudom mit viselek nehezebben, a képmutatást, vagy a kettős mércét. E héten a hazai közéletben mindkettőből kaptunk ízelítőt, sajnos nem először.

Történt ugyanis, hogy László Imre 11. kerületi polgármester, a Demokratikus Koalíció egyik fővárosi frontembere, aki munkásságának első éve után túl sok kézzel foghatóval nem büszkélkedhet (tudom, mert a kerületben lakom) egy, a Hír TV birtokába került hangfelvétel bizonysága szerint érti és ...

Mit jelent az egyik legismertebb zsidó kifejezés: mázál tov?
Mit jelent az egyik legismertebb zsidó kifejezés: mázál tov?

mazel-tov.png

Számos héber illetve jiddis szó gazdagítja a magyar szókincset, erről írtam korábban hosszasan itt, a blogon. Talán az egyik legismertebb héber kifejezés, mely megőrizte hamisítatlan zsidó jellegét, a mazál tov (vagy jiddis kiejtéssel mázel tov ), mely jó szerencsét jelent. (A mázli kissé torzított változata a mázál , azaz szerencse szónak.)

Mázál tovot kívánunk egymásnak mindenféle jó hír, esküvő, gyermekszületés és más jeles alkalmak által, ...

Spirituálisan is tartalmas nyaralás
Spirituálisan is tartalmas nyaralás

0d298f3d32ae9faccaee6dc270761b83.jpg

Podcastem e heti epizódjában a nyaralásról beszélgetek majd vendégeimmel. Mármint nem arról, hogy miért jó nyaralni és miért nem, nyilvánvaló, hogy pihenésre mindannyiunknak szüksége van, az „akkumlátorokat” az ember esetén is újra kell tölteni. Számos kérdés merül fel, melyeknek mindegyikét a podcastben részletesen átbeszélem vendégeimmel, elöljáróban azonban érdekes elolvasni a lubavicsi Rebbe, Manachem Mendel Schneerson rabbi (1902-1994), a chábád ...

Változott-e az időjárás a bibliai idők óta?
Változott-e az időjárás a bibliai idők óta?

  39001071_xl.jpg

A Bibliát olvasva felmerül az emberben a kérdés, hogy vajon van-e eltérés a bibliai idők időjárása és a Szentföld (Izrael) mai klímája közt.

Érdemes elsősorban tudni, hogy Izrael időjárása leginkább két évszakra, egy esősebb, kissé hűvösebb télre (október közepétől április közepéig) és meleg, száraz nyárra osztható. Ez utóbbi időszakban az eső szinte elképzelhetetlen. Ugyan nyáron igen meleg van, a hőséget sokszor viszonylag alacsony ...

Zsidó vélemény a fogamzásgátlásról
Zsidó vélemény a fogamzásgátlásról

unnamed.png 

Az első parancsolat, melyet a Biblia megfogalmaz az emberiség számára, a szaporodás direktívája: „Megáldotta őket Isten és mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet.” 1

Isten rendelete tehát a gyermekvállalás fontosságáról alapvető, a Noé féle özönvíz által elpusztított társadalom egyik hibájaként a rabbinikus hagyomány éppen a szaporodás elmaradását rója fel. Annak a nemzedéknek bűnösei úgy éltek szexuális ...

Apák napja, mint zsidó érték
Apák napja, mint zsidó érték

920x920.jpg

Az apák napja egyike a jó, de nem zsidó találmányoknak. Persze az anyák napja is.

Még akkor is, ha a zsidó filozófia azt tanítja, hogy az ember a szüleit az év minden napján tisztelje, az apák napja, és persze az anyák napja, hordoz olyan értékeket, melyek a judeo-keresztény kultúra alapját jelentik.

Ez az alap a család szentsége, az idősebb generációk tisztelete.

Isten a tízparancsolat ötödik direktíváját, mely a szülők tiszteletének előírása ...

Lekvár és JAM Podcast Ep. 02. Slách - Izraeli jogkiterjesztése Ciszjordániában
Lekvár és JAM Podcast Ep. 02. Slách - Izraeli jogkiterjesztése Ciszjordániában

A Lekvár és JAM Podcast második epizódjában az izraeli jogkiterjesztés a téma, erről beszélgetek vendégeimmel, Oberlander Baruch rabbival az ügy vallásjogi, Seres Attilával az ügy nemzetközi jog illetve politikai vetületéről. Ezen kívül beszélgetek az Izraelben élő Politzer Krisztinával és Frank Péterrel, az izraelinfo szerkesztőivel és Róna Áserrel, aki szintén Izraelben él Gázától néhány kilométerre. Őket a jogkiterjesztés várható reakcióiról ...

A Biblia és az ősrobbanás
A Biblia és az ősrobbanás

big-bang-theory.jpg

A tudomány mai állása szerint, a világegyetem létének volt kezdete. Az univerzumot kb. 13,8, a Földet kb. 4,5 milliárd évesre becsülik a tudósok, plusz-mínusz néhány százmillió vagy milliárd év. Ám nem volt ebben konszenzus. A tudósok, csillagászok és filozófusok legtöbbje sokáig úgy hitte, hogy ha a Földnek van is kora, az univerzum örökké volt és örökké lesz. Erről beszél a 4. században élt görög filozófus és tudós, Arisztotelész is, aki ...

Halottak feltámadása a messiási időkben
Halottak feltámadása a messiási időkben

jewish-cemeteries-850x425.jpg

A halottak feltámadása egyike a messiási időszak emblematikus eseményeinek. A megváltás egyik kezdeti lépése ugyanis, hogy a halottak lelkei visszatérnek korábbi testükbe, hogy közösen részesüljenek a jutalomban, melyet a tórai parancsolatok megtartásáért kaptak. Mivel test és lélek együtt tettek mindent, jót és rosszat, ez utóbbiért a halált követő „lelki tisztulási folyamat” már kárpótolt, a jócselekedetekért járó jutalmat is együtt kell ...

"Annektálás" - 5+1 tény az izraeli jogkiterjesztésről
"Annektálás" - 5+1 tény az izraeli jogkiterjesztésről

ma_ale_adumim_01_1.jpg

Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő bejelentette, hogy kormánya július elejére készen áll hogy kiterjessze az izraeli jogot azon Júdea-Szamáriai területekre, melyeket az amerikai Trump-kormányzat közel-keleti rendezésről szóló terve említ. Az amerikai elnök veje és főtanácsadója, Jared Kushner által két lépésben prezentált terv a „deal of the century” nevet kapta és nagy vonalakban az következő lépésekből áll:

  • Izrael kiterjesztheti jogát a ...
Létezhet-e élet a Földön kívül a Biblia szerint?
Létezhet-e élet a Földön kívül a Biblia szerint?

deborah-gettyimages-173449598-57068a385f9b581408ce21b8.jpg

Az igaz, hogy az ember az egyetlen olyan teremtmény, mely rendelkezik tudattal és lelkiismerettel, azonban az korántsem biztos, hogy nincsen élet más bolygón az univerzumban.

A Tóra ugyan nem beszél róla egyértelműen, azonban nem is zárja ki ennek lehetőségét. Legalábbis így gondolja 1 a Spanyolföldön középkorban élt zsidó filozófus, Chászdáj Crescas rabbi (1340-1411), kortársa, Joszef Albo rabbi (1380-1444) azonban nem ért egyet kortársával és a ...

7+1 (zsidó) tény a gránátalmáról
7+1 (zsidó) tény a gránátalmáról

ripe-pomegranate-fruit-1.jpg

Ki ne szeretné a gránátalmát. Kicsit macerás megpucolni az igaz, de az íze mindenért kárpótol. Akár önmagában, akár salátákon vagy ételek hozzávalójaként, koktélban vagy levét kifacsarva, a gránátalma egyike a legkülönlegesebb ízű gyümölcsöknek. És azt tudtad, hogy számos zsidósághoz kapcsolódó vonása van? Íme ezekből hét:

  1. A gránátalma egyike a Tórában említett szent gyümölcsöknek.

News1 | פרשת שלח: בין המרגלים למנהיגים של ימינו

A Tóra hét gyümölcsöt asszociál ...

Mózes feketebőrű felesége?
Mózes feketebőrű felesége?

800px-jacob_jordaens_moses_and_his_ethiopian_wife_sephora.jpg

Az elmúlt hetekben  afro amerikaiak és fehérek tüntettek az Egyesült Államokban és más helyeket a feketéket érő diszkrimináció és rasszizmus ellen. Bár számuk az egészet tekintve nem túl nagy, de számos feketebőrű zsidó is él a világon, jellemzően olyanok, akik Etiópiából származnak (és persze olyanok, akiknek a zsidóság választott vallásuk), hiszen a falassa törzs a tudósok és történészek szerint már Salamon király ideje óta, azaz majd háromezer ...

Mikor jelenthetjük ki, hogy valaki halott?
Mikor jelenthetjük ki, hogy valaki halott?

euthanasia_ftr_fotolia_dan-race.jpg

Az, hogy a halál beálltát pontosan mi jelzi számos okból lehet fontos, többek közt például szívátültetés esetén. A zsidó vallásjogban egy ilyen típusú beavatkozás sikere (mármint amikor kiveszik a halott még élő szívét) másodperceken múlhat, ugyanakkor ha a donor még él, akár „csak” vallásjogi szempontból, gyilkosság volna megfosztani a szívétől ha csak egy másodpercig is élt volna tovább.

Háláchá, azaz zsidó vallásjog szempontjából a ...

Ami a Bibliából kimaradt
Ami a Bibliából kimaradt

  unnamed_7.jpg

A héber Biblia szerkesztését a legtöbb forrás szerint Ezra (Ezsdrás) próféta idejében a Nagy Gyülekezet férfijai végezték, azaz ekkor derült ki mely könyvek kerülhetnek be a Biblia kánonjába. A végleges lista 24 könyvből áll, melyek szentségbéli különbségéről ITT írtam. Számos érdekes könyv „maradt” le ilyen vagy olyan okból, de legjellemzőbben azért, mert a prófétákból és bölcsekből álló testület, a Nagy Gyülekezet 120 tagú testülete ...

Lassan vagy gyorsan imádkozzunk?
Lassan vagy gyorsan imádkozzunk?

1080-jewish-man-prays-at-kotel-with-siddur-and-tefillin.jpg

A zsidó mindennapi életben komoly hangsúlyt fektetünk az imára. A Talmud elmondása szerint az ima nem más, mint a „szívbéli Istenszolgálat” 1 , a jeruzsálemi Szentély pusztulása után, mikor már nem tudunk a Tóra törvényei szerint áldozatokat bemutatni, az ima helyettesíti a szentélybéli szolgálatot.

Ennek megfelelően a vallását gyakorló zsidó ember imái abban a rendben zajlanak, amely rendben a szentélybéli áldozatok bemutatásra kerültek. A ...

A Biblia egyik leggyakrabban félreértett kifejezése
A Biblia egyik leggyakrabban félreértett kifejezése

gettyimages-104303646-men-fighting-1120.jpg

Még a Bibliát kevéssé ismerők is hallottak már a Tóra második könyvének híres kijelentéséről: „szemet szemért, fogat fogért.”

De vajon mit jelent ez a kifejezés? Vajon jogom van-e a bíráskodást saját kezembe venni és hasonló módon megtorolni az ellenem elkövetett bűnt?

A híres kifejezés kontextusát érdemes megvizsgálni: „

 „Midőn dulakodnak férfiak és meglöknek egy viselős asszonyt, úgy, hogy elmegy magzata, de veszedelem nincs, akkor ...

Amerikai zavargások: törékeny béke
Amerikai zavargások: törékeny béke

merlin_172962321_fefd5204-91d1-43f4-b950-ce60bda95e75-articlelarge_1.jpg

A legújabb, az Egyesült Államokban folyó zavargások, ismét ráirányítják figyelmünket arra, hogy békénk, megszokott biztonságunk, a világ rendje, melyet oly stabilnak és megingathatatlannak gondolunk valójában mennyire gyorsan felborulhat.

A George Floyd a rendőrségi eljárás brutalitása miatti tragikus halála emberek ezreit tüzelte fel az Egyesült Államok mintegy harminc nagyvárosában Minneapolistól, ahol az eset történt Bostonig, New Yorktól Los ...

Van-e Dávid királynak ma élő leszármazottja?
Van-e Dávid királynak ma élő leszármazottja?

01-david-people-bible_ngsversion_1545409801436_adapt_1900_1.jpg

A rövid válasz erre a kérdésre, hogy bizonyosan van. A Bibliában ugyanis úgy áll, hogy Isten ígéretet tett a dinasztia folytatására Dávidnak: „Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz.” 1

Isten Jesájá, Jeremiás és Jechezkel prófétákon keresztül arra is ígéretet tesz, hogy a majdani Megváltó Dávid leszármazottja lesz „Vesszőszál hajt ki Jisáj törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről” 2 , „Azokban a ...

A gyakran elfeledett ünnepek ünnepe
A gyakran elfeledett ünnepek ünnepe

unnamed_6.jpg

Sávuot , a Tóra adás ünnepe több néven is szerepel a Bibliában. Az aratás ünnepe illetve a zsengék ünnepe elnevezéseket azért kapta, mert az ókorban ekkor zárult le a jellemzően hét hétig tartó aratási időszak, melynek végeztével ilyenkor, a héber naptár szerinti Sziván hónap hatodik napjától volt szokás és egyben kötelesség, az első termésből áldozatot bemutatni a jeruzsálemi Szentélyben. Azonban a talán legismertebb elnevezés, a Sávuot , azaz a ...

Rabbik a szerencsejátékról
Rabbik a szerencsejátékról

national-lottery.jpg

Számos formája van a szerencsejátéknak, a lottótól a kaparós sorsjegyen át a kaszinóig, nem meglepő módon a Talmud bölcsei nem igazán nézik jó szemmel, ha valaki kifejezetten szerencsejátékra adja fejét.

A Talmud egy helyen akként rendelkezik, hogy aki szerencsejátékból keresi kenyerét, az nem szolgálhat tanúként semmilyen bíróságban:

„A következő személyek nem alkalmasak a tanúságtételre: aki kockát játszik pénzért, akik pénzt kamatra adnak ...

Mit üzennek a csillagok?
Mit üzennek a csillagok?

  tumblr_8bb2bf887c79b8717c0c981cfa76e640_c4300e39_640.jpg

Míg a zsidó hitvilág elismeri az asztrológia hasznát és valóságát, attól azért óva int mindenkit, hogy egy női magazin horoszkópjából igyekezzék megtudni mi is fog történni.

Az ember Isten képmására teremtetett, ami nem azt jelenti, hogy fizikai megjelenésünk hasonlít Istenére, hiszen Isten nem rendelkezik fizikai megjelenéssel, sokkal inkább jelenti azt, hogy Istenhez hasonlóan, az embernek is van szabad akarata.

A sorsunkat cselekedeteink jelentős ...

A zsidó álláspont a prostitúcióról
A zsidó álláspont a prostitúcióról

_judah_and_tamar_by_ferdinand_bol_1653_pushkin_museum.jpeg

A Biblia és a hozzá kapcsolódó rabbinikus irodalom alapvetően elítéli mind a prostitúciót és különösen elítéli természetesen az emberkereskedelmet, mely sajnos korunkban a prostitúció szerves része.

A prostitúciót illetően azonban a rabbinikus források kevésbé az ilyesmire fejüket adó nőket, sokkal inkább azt a társadalmat ítéli el, melyben kereslet mutatkozhat a prostitúció iránt.

Fontos megemlíteni azonban azt is, hogy a zsidó vallásjog, a ...

A szakáll az ember arcának dísze
A szakáll az ember arcának dísze

ap18043569971901-e1518780746937-1024x640.jpg

Mint arról már korábban írtam , a zsidó vallásjog, a Tóra alapján tiltja a szakáll és a haj egyes részeinek pusztítását. 1 Az a pusztítás akkor valósul meg, ha az borotvával történik, ollóval, mivel az nem tud túl közel menni a bőrhöz, szabad hajat illetve szakállt vágni. Itt jegyzem meg, hogy a legtöbb modernkori döntéshozó a villanyborotva használatát elfogadhatónak tartja, kivéve a ma divatos „lift and cut” modelleket, melyek túlságosan sima ...

Akinek nem elég a számos bibliai törvény
Akinek nem elég a számos bibliai törvény

samson.jpg

T.G.E. barátomnak

A Tóra szigorú szabályokhoz köti, hogy mit is kell csináljon az az ember, aki nem elégszik meg a Tórában megfogalmazott parancsolatok sokaságával és további szigorításokat venne magára. Názir fogadalmat tenni ma már csak korlátozott módon lehetséges, a jeruzsálemi Szentély majd kétezer évvel ezelőtti pusztulása miatt ugyanis megszűnt a fogadalom szerves részét képző áldozathozatal, így ha valaki mégis názir ságra adná fejét, élete ...

Szexuális örömök a zsidó vallásjogban
Szexuális örömök a zsidó vallásjogban

online-sex-therapist-denver-australia-marriage-intimacy-therapy-online-.jpeg 

A zsidó hitvilágban a szexualitás szent és mint minden szentségre, úgy az intimitásra is vigyázni kell. Természetesen az ószövetségi törvények alapján az intimitás csak férj és feleség közt képzelhető el, azonban, a Talmud rabbijai számos olyan rendelkezést és ajánlást fogalmaztak meg, melyek alapján a férj és feleség közt megvalósuló szexuális együttlét bő teret enged a fizikai élvezeteknek is.

A Talmud egy helyen azt írja: „a Tóra alapján ...

A törvények, melyek mindenkire vonatkoznak
A törvények, melyek mindenkire vonatkoznak

1_ycoyduubncmzjuvt_rbdpq.jpeg

A Tóra, a bibliai isteni törvények egy része nem csak a zsidókra vonatkozik. A zsidó tanítások szerint a judaizmus azért sem térítő vallás, mert nem hisz abban, hogy a túlvilági üdvösség kizárólag zsidó privilégium volna. A nem-zsidók számára előírt alapvető törvények betartásával ugyanis bármilyen nép leszármazottja részesülhet a túlvilági életben. De vajon mik ezek a törvények, melyeket a rabbinikus hagyomány a Noachiták, azaz Noé ...

Lekvár és JAM

Úgy mondják dzsem, úgy írják jam, de az íze lekvár!

Címkék

10 tény (10) 30 év (2) Ábrahám (8) Ákéda (1) álom (1) Amerika (1) angyalok (1) antiszemitizmus (5) Bábel tornya (1) babona (1) beta iszrael (1) Biblia (88) cedáká (1) chábád (4) chanuka (3) cionizmus (4) Dávid (1) Édenkert (2) élet és halál (2) EMIH (1) esküvő (2) Eszter könyve (2) etióp zsidók (1) film (1) fogamzásgátlás (1) Frigyláda (1) gematria (1) Gog és Magog (1) gyász (3) háláchá (73) halál (1) hászidizmus (25) házasság (2) héber (2) hetiszerettemutaltam (19) hit (1) időjárás (1) ima (11) Izrael (14) Izsák (1) Jeruzsálem (2) jiddis (2) Jób (1) jom kipur (6) judaizmus (151) kabbala (22) klíma (1) Kohén Gádol (1) kol nidré (1) kommunizmus (1) konyha (3) környezetvédelem (1) körülmetélés (1) kóserság (6) kultúra (4) kurd zsidók (1) lélek (2) liturgia (1) magyarországi zsidóság (5) megtérés (11) Messiás (12) mezőgazdaság (1) Mózes (2) Nachum (1) naptár (2) Nimród (2) Noé (3) oktatás (1) özönvíz (2) perzsa zsidók (1) pészách (5) podcast (2) politika (48) prófécia (4) Purim (1) Rebbe (18) ros hásáná (5) Sábát (4) sakk (1) Sára (2) sávuot (2) sigd (1) sípucca (23) smita-év (1) sófár (2) spiritualitás (50) Szentély (6) szexualitás (2) szokások (90) szukot (3) Talmud (100) Tánjá (2) tanulás (1) Terách (2) teremtés (22) tfilin (1) tolerancia (1) Tóra (79) tóra tekercs (3) történelem (95) tsuvá (6) tudomány (10) túlvilág (1) ünnep (25) válás (1) vallásjog (87) Virtuális tanház (2) zene (2) zsidóság (161) zsinagóga (4) Címkefelhő
süti beállítások módosítása